Název:
Oficiální či zvykové pojmenování lokality.

Evidenční číslo:
Pořadové číslo podle pracovního seznamu lokalit.

Katastrální členění:
Umístění lokality podle katastrálního členění Prahy.

Administrativní členění:
Umístění lokality podle administrativního členění Prahy, t.j.: Praha 1 až 22.

Historie:
Historické či faktické informace o dané lokalitě a jejím okolí.

Správce:
Kdo má na starosti údržbu dané lokality. Obvykle se jedná o hl. m. Prahu nebo o příslušnou městskou část.

Provozní doba:
Upřesnění, zda je místo volně přístupné celoročně po celý den, případně má stanovenou provozní dobu.

Lavičky:
Je či není lokalita vybavena lavičkami.

Dětská hříště:
Je či není lokalita vybavena dětskými hřišti.

Sportoviště:
Je či není lokalita vybavena sportovišti, např. kurty, fotbalovými či jinými hřišti, posilovnami pod širým nebem, atp.

Přístřešky:
Je či není lokalita vybavena přístřešky, např. altánky, chatky atp.

WC:
Je či není lokalita vybavena WC, s uvedením jejich druhu.

Pikniková místa:
Je či není lokalita vybavena piknikovými místy, tedy lavičkami, stoly a ohništěm.

Občerstvení:
Je či není lokalita vybavena možností pro zakoupení občerstvení. Jde o občerstvení týkající se bezprostředně dané lokality.

Zdroj pitné vody:
Je či není lokalita vybavena volně přístupným či jiným zdrojem pitné vody.

Zahradní architektura:
Je či není lokalita vybavena prvky zahradní architektury. Například: pergoly, terasy, můstky, vyhlídkové stavby atp.

Vodní prvky:
Je či není lokalita vybavena fontánou, kašnou, protéká jí potok, nachází se zde vodní plocha atp.

Sochy:
Je či není lokalita vybavena sochami.

Odpadkové koše:
Je či není lokalita vybavena odpadkovými koši.

Památné stromy:
Zda se na území lokality nachází či nikoliv vyhlášené památné stromy.

Osvětlení:
Je či není lokalita vybavena veřejným osvětlením. Obvykle bývá veřejné osvětlení pouze u hlavních cest parků. Vedlejší cesty jsou pak bez osvětlení.

Cesty:
zde je uveden převládající povrch cest vedoucích uvedenou lokalitou.

Dostupnost MHD:
Který prostředek MHD vás nejblíže dopraví k uvedené lokalitě.

Bezbarierovost:
Vhodnost k jízdě kočárků či invalidních vozíků. Řada lokalit je sice povrchem cest vhodná, ale vedení cest ve svahu zde pohyb kočárků či vozíčkářů ztěžuje.

Cyklo:
Vhodnost lokality pro jízdu na kole.
Povoleno – znamená, že lokalitou prochází cyklostezka nebo cyklotrasa nebo je zde jízda na kole vysloveně povolená.
Možné - znamená, že cesty lokalitou jsou vhodné pro jízdu na kole.
Nevhodné – znamená, že cesty v lokalitě nejsou pro jízdu na kole vhodně, jsou zde například schody atp. Případně rozloha či charakter lokality není pro jízdu na kole vhodný (malé parky, palácové zahrady atp.).
Zakázané – jízda na kole je v lokalitě výslovně zakázána.

Běh:
Vhodnost lokality pro kondiční běh.
Povoleno – znamená, že v lokalitě je kondiční běh povolen.
Možné - znamená, že cesty lokalitou jsou vhodné pro kondiční běh.
Nevhodné – znamená, že lokalita není pro kondiční běh vhodná (malé parky, palácové zahrady atp.).
Zakázané – kondiční běh je v lokalitě výslovně zakázán.

Nordic Walking:
Vhodnost lokality pro NW.
Povoleno – znamená, že v lokalitě je NW povolen.
Možné - znamená, že cesty lokalitou jsou vhodné pro NW.
Nevhodné – znamená, že lokalita není pro NW vhodná (malé parky, palácové zahrady atp.).
Zakázané – NW je v lokalitě výslovně zakázán.

Koně:
Vhodnost lokality pro jízdu na koních.
Povoleno – znamená, že v lokalitě je jízda na koni povolena.
Možné - znamená, že cesty lokalitou jsou vhodné pro jízdu na kole.
Nevhodné – znamená, že lokalita není pro jízdu na koni vhodná (malé parky, palácové zahrady atp.).
Zakázané – jízda na koni je v lokalitě výslovně zakázána.

In Line:
Vhodnost lokality pro jízdu na kolečkových bruslích.
Povoleno – znamená, že v lokalitě je jízda na kolečkových bruslích povolena.
Možné - znamená, že cesty lokalitou jsou vhodné pro jízdu na kolečkových bruslích.
Nevhodné – znamená, že lokalita není pro jízdu na kolečkových bruslích vhodná (malé parky, palácové zahrady atp.).
Zakázané – jízda na kolečkových bruslích je v lokalitě výslovně zakázána.

Psi:
Zde je uvedeno, jak je upraven pohyb psů v lokalitě. V řadě lokalit pak není pohyb psů konkrétně upraven, zde pak platí obecně závazné vyhlášky.

Parking:
Možnost zaparkování osobního automobilu v blízkosti lokality.

KČT:
Údaj, zda prochází lokalitou nebo v jejím bezprostředním okolí značená trasa Klubu českých turistů.

NS:
Údaj, zda lokalitou nebo v jejím bezprostředním okolí prochází naučná stezka.

Poznámka:
Případné upřesnění údajů o lokalitě, které není uvedeno v rubrice Historie.